Seznam

Téma:SW / HW pro cvičení jemné motoriky rukou
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:Pavel Ďěd (Ing, Ph.D.)
Popis:(Zadání bude vytvořeno zcela podle vzájemné dohody a schopností a zájmu řešitele.)
Pro cvičení / rozvoj jemné motoriky zejména rukou jsou velmi vhodné speciální interaktivní elektronické hračky detekující svůj pohyb, tlak prstů uživatele a případně další veličiny. Velkou výhodou je možnost programovat do těchto hraček vlastní úlohy, hlasový výstup, světelná signalizace.
Cílová skupina jsou lidé po úrazech ruky, mnohačetné zlomeniny prstů, nebo po mozkových příhodách.
(Použité nástroje / technologie: mobilní telefon, akcelerometr / gyroskop / magnetometr, ARM, Matlab, Open CV, .NET C#, ...)

(novakpe@labe.felk.cvut.cz / novakpe@fel.cvut.cz)
Vypsáno dne:05.10.2017