Seznam

Téma:Úlohy pro detekci a léčbu ...
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Mnoho typů úloh lze využít současně v různých oborech (šilhavost, dyslexie, dyskalkulie, kognitivní testy, ...). Úlohy se poté liší pouze vloženými obrázky nebo svojí konfigurací.
Cílem je vytvořit několik typů univerzálních úloh, které může uživatel doplnit vlastními obrázky (soubory) a vlastní konfigurací (XML/TXT) a tím si je v podstatě přizpůsobit bez znalosti programování. Takovéto úlohy jsou velmi vhodné pro experimentální testy v lékařském prostředí.
(Použité nástroje / technologie: dotykové monitory, tablety, .NET C#, ...)

(novakpe@labe.felk.cvut.cz / novakpe@fel.cvut.cz)
Vypsáno dne:05.10.2017