Seznam

Téma:HW / SW podle vlastního nápadu
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Pokud máte nějaký vlastní nápad / téma pro BP nebo DP práci zapadající do některé z uvedených oblastí, tak se stavte, můžeme zkusit podle něho vytvořit zadání.
- ARM (STM32 M0,M3,M4 - dostupné vývojové nástroje / desky poskytnu)
- senzory (pohyb, prostředí, orientace, měření bio veličin - senzory zajistím)
- mobilní zařízení (telefony, tablety - BlueTooth přenos)
- programování (.NET C#, Xamarin)
- Windows 10 IoT

Při návrhu úlohy preferuji:
- Více myšlenkové práce než manuální (zejména vlastní nové nápady)
- Univerzálnost a originalitu výsledku (udělat něco nového / vylepšeného)
- Přímá využitelnost nebo ověření nějakého principu (možnost demonstrace)
- Váš zájem nejen o vytvoření, ale další využití a rozšiřování (i pouze vlastní)

(novakpe@labe.felk.cvut.cz / novakpe@fel.cvut.cz)
Vypsáno dne:05.10.2017