Seznam

Téma:Lokalizace robotu systému MoleMod
Vedoucí:Karel Košnar; Garant:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout lokalizační algoritmus pro roboty systému MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze v ateliéru doc. Floriána. MoleMOD je revoluční systém speciálně navržených robotů, který umožní autonomně skládat stavební moduly ("cihly") do složitějších konstrukcí. Systém je unikátní v tom, že v modulech jsou cesty, kterými jsou roboty ve tvaru červa schopny procházet a moduly přemisťovat.

V práci by student řešil situaci, kdy robot se pohybuje uvnitř již částečně sestavené struktury a na základě dat ze svých senzorů zjišťuje informaci o své poloze. Úkolem studenta bude zvolit vhodnou kombinaci senzorů a navrhnout lokalizační algoritmus, který zjišťuje a udržuje informaci o poloze robotu.

Pro bližší informace o projektu MoleMOD doporučuji shlédnout video na
https://www.youtube.com/watch?v=N5OaxAuqug8
Pokyny:1. Seznámit se s robotem systému MoleMod
2. Vybrat vhodnou kombinaci senzorů s ohledem omezené zdroje robotu (limitovaný prostor, příkon, výpočetní výkon)
3. Nasbírat testovací dataset
4. Navrhnout a implementovat lokalizační algoritmus
5. Ověřit funkčnost a vyhodnotit vlastnosti navrženého algoritmu
Literatura:dodá vedoucí
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:01.09.2017