Seznam

Téma:Kalibrace umělé kůže na humanoidním robotu Nao
Vedoucí:Mgr. Matěj Hoffmann Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projektPráce v týmu a její organizace
Popis:Máme k dispozici unikátní verzi robota Nao s taktilními senzory po celém povrchu těla (ruce, trup, obličej). Rozložení a rozměry kůže ve 2D jsou známy, ale jejich pozice na těle robota (ve 3D) nikoli. Cílem práce je získat souřadnice jednotlivých taktilních čidel na povrchu těla robota vzhledem k jeho kinematickému modelu. Výchozí možností je optimalizace kombinující omezující podmínky 2D modelu kůže a 3D CAD modelu, ze kterého známe umístění některých částí pole senzorů. Pro ověření či dokalibrování je možné použít další senzory na těle robota (kamery, inerciální senzory) či sebe-dotykové konfigurace.

ilustrační video (na robotu iCub): https://youtu.be/pfse424t5mQ
Pokyny:1. Seznámení se s robotem Nao, taktilními senzory a jejich vyčítáním.
2. 2D model kůže a pozice jednotlivých senzorů na jednotlivých částech kůže.
3. Definice optimalizačního problému ve 3D kombinací 2D a 3D omezujících podmínek.
4. Ověření či dokalibrování za pomoci dalších senzorů na těle robota (kamery, inerciální senzory) či sebe-dotykové konfigurace.
Literatura:Albini, A., Denei, S., & Cannata, G. (2017, September). Towards autonomous robotic skin spatial calibration: A framework based on vision and self-touch. In Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017 IEEE/RSJ International Conference on (pp. 153-159). IEEE. Maiolino, P.; Maggiali, M.; Cannata, G.; Metta, G. & Natale, L. (2013), 'A flexible and robust large scale capacitive tactile system for robots', Sensors Journal, IEEE 13(10), 3910--3917. Mittendorfer, P. & Cheng, G. (2012), 3D surface reconstruction for robotic body parts with artificial skins, in 'Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)'. Roncone, A.; Hoffmann, M.; Pattacini, U. & Metta, G. (2014), Automatic kinematic chain calibration using artificial skin: self-touch in the iCub humanoid robot, in 'Robotics and Automation (ICRA), 2014 IEEE International Conference on', pp. 2305-2312.
Vypsáno dne:18.05.2018
Max. počet studentů:0
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce