Seznam

Téma:Rozpoznávání chemických rovnic s použitím neuronových sítí a gramatik
Vedoucí:RNDr. Daniel Průša Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je návrh a implementace systému pro automatické rozpoznávání chemických rovnic v rastrovém obrázku, za předpokladu, že na obrázku je oskenovaná tištěná chemická rovnice. Prostředky pro realizaci systému jsou neuronové sítě a parser gramatiky popisující strukturu chemické rovnice.
Pokyny:1. Nastudujte strukturu základních chemických rovnic. Navrhněte pro jejich popis speciální gramatiku, která pracuje s terminály různých velikostí rozmístěnými v rovině. Vyjděte z již existující gramatiky [2].
2. Implementujte automatické generování trénovacích dat na základě navržené gramatiky.
3. Natrénujte neuronovou síť [1] pro rozpoznávání elementárních symbolů v daném obrázku.
4. Navrhněte a implementujte parser pro gramatiku, který pro množinu elementárních symbolů rozpozná strukturu reprezentované chemické rovnice.

Předpoklady: Python, C++, předmět Jazyky, automaty a gramatiky (A4B01JAG) nebo jeho ekvivalent.
Literatura:[1] YOLO - Detektor objektů v reálném čase, https://pjreddie.com/darknet/yolo/ [2] K. Nevolová: Online rozpoznávání chemických vzorců a rovnic, diplomová práce, MFF UK, 2016, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/115272/ [3] J.E. Hopcroft. R. Motwani, J.D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, Third Edition, Addison-Wesley, 2006
Vypsáno dne:25.05.2018