Seznam

Téma:Registration of ophthalmological sequences
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:The task is to develop an algorithm for motion compensation of ophthalmological sequences. The task is challenging because the motion is not smooth in time and because there are artifacts due to illumination.
Vypsáno dne:29.05.2018