Seznam

Téma:Fotogrammetrické měření dýchacích pohybů
Vedoucí:Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Budete se účastnit práce na probíhajícím projektu, jehož cílem je přesně změřit dynamiku lidských dýchacích pohybů pro účely hodnocení stability postoje. Na katedře kybernetiky bylo postaveno speciální fotogrammetrické zařízení pro tyto účely. Princip je zhruba tento: Na pacienta se nalepí malé kódované značky, které se z různých stran současně snímají 6 synchronizovanými a kalibrovanými kamerami. V obrazech se automaticky detekují a stereoskopickou metodou se vypočítává prostorová trajektorie každého z nich. Vaším úkolem bude
podílet se na jednotlivých dílčích technických řešeních dle vašeho zájmu a zaměření. Budete se účastnit i experimentálních měření na probandech. Další informace o projektu na http://cmp.felk.cvut.cz/~sara/Breathe/ nebo ústně (l. 7203, sara@cmp.felk.cvut.cz). Znalost Matlabu je plus.
Vypsáno dne:13.11.2007