Seznam

Téma:Rychlost konvergence učení klasifikátorů založených na SVM
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Seznamte se s principy klasifikátorů založených na SVM (Support Vector Machines) a odhady rychlosti jejich učení.
Otestujte rychlost konvergence na zvolených úlohách.
Porovnejte s existujícími odhady a pokuste se o zlepšení těchto odhadů.
Vypsáno dne:22.09.2008