Seznam

Téma:Editor funkcí
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Dosavadní systémy dovolují zadat funkce buď grafem, nebo vzorcem. Principy užívané ve fuzzy regulátorech dovolují vytvořit grafický (wisywig) editor funkcí, který současně poskytuje i vzorec v použitelném formátu.
Úkolem je naprogramovat takový nástroj (toolbox pro Maple) pro účely tvorby příkladů funkcí pro experimenty i výuku.
Vypsáno dne:22.09.2008