Seznam

Téma:Webovská prezentace fuzzy klopného obvodu
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Individuální projekt
Popis:Vícehodnotové klopné obvody jsou poměrně novým tématem fuzzy logiky. Cílem práce je ukázková počítačová animace daného fuzzy klopného obvodu vhodná pro prezentaci na webu.
Vypsáno dne:22.09.2008