Seznam

Téma:Sémantika fuzzy logik
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Seznamte se se syntaxí a sémantikou různých typů fuzzy logik. Prozkoumejte možnosti zobecnění klasických vět, týkajících se splnitelnosti formulí, kompaktnosti apod. Porovnejte výsledky s předchozími pracemi a posuďte důsledky pro aplikace fuzzy logiky.
Vypsáno dne:01.10.2007