Seznam

Téma:Rekonstrukce geometrie mikrostruktury povrchu
Vedoucí:Mgr. Jana Kostlivá Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:K dispozici je elektronový mikroskop s ručním řízením otáčení vzorku. Použijete metodu stereovidění pro trojdimenzionální rekonstrukci brusného povrchu tvořeného krystaly diamantu zalitými v niklu. Cílem je získat plošný geometrický profil vzorku pro hodnocení drsnosti. Projekt se bude řešit ve spolupráci s Ústavem materiálového inženýrství FSI na Karlově náměstí.
Vypsáno dne:29.04.2005