Seznam

Téma:Analýza obrazu pomocí dvojrozměrných bezkontextových gramatik
Vedoucí:Doc. Ing. Tomáš Werner Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Dvojrozměrné bezkontextové gramatiky jsou analogií obyčejných (tj. jednorozměrných) bezkontextových gramatik. Hodí se k popisu obrazu se známou strukturou spíše než řetězců. Příkladem jsou obrazy tištěných textových dokumentů, matematických vzorců, či jisté třidy map a schémat.
Je známo, že existují algoritmy s polynomiální složitostí, které zjistí, zda daný obraz patří do jazyka definovaného danou gramatikou, či k danému obrazu najdou nejpodobnější obraz patřící do tohoto jazyka. Tyto algoritmy nejsou v komunitě zpracování obrazu obecně známy, jsou však popsány v knize 'Schlesinger-Hlaváč: Deset přednášek ze statistického a strukturního rozpoznávání'.
Úkolem práce je porozumět teorii a implementovat tyto algoritmy, případně spolu s jednoduchým grafickým uživatelským rozhraním. Diplomant musí mít nejen programátorské ale i jistě výzkumné schopnosti.
Vypsáno dne:21.09.2004