Seznam

Téma:Rekonstrukce mozkových aktivit z EEG a MEG
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:K dispozici jsou měření magnetického a elektrického pole vně hlavy, na jejichž základě rekonstruujeme aktivitu v mozkové kůře metodou BEM (Boundary Element Method).
Úkoly zahrnují segmentaci výchozích MR dat, triangulaci vzniklých povrchů a jejich hierarchické zjednodušování, zrychlování BEM algoritmicky pomoci Fast Multipole Method i paralelizací, metody reseni inverzniho problemu, metody regularizace i visualizace.
Vypsáno dne:23.09.2008