Seznam

Téma:Vizualizace šupinového modelu
Vedoucí:Mgr. Jana Kostlivá Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:StMartin24imNa našem pracovišti je vyvíjen soubor metod, pomocí kterých je možno z množiny fotografií sestavit trojrozměrný model objektu. Finální reprezentace je tvořena souborem "šupin", což jsou geometrická primitiva, která v zásadě mají polohu v prostoru, orientaci až na znaménko a poloměr.

Cílem diplomové práce je navrhnout efektivní metodu zobrazování takového šupinového modelu, s texturou i bez textury.

Diplomový úkol bude vyžadovat schopnost číst anglicky psanou literaturu a schopnost dobře programovat v jazyce C. Dobré zázemí v aplikované matematice je předností. Vhodné pro studenty počítačové grafiky, kteří si chtějí rozšířit obzor do příbuzného oboru s mnoha zajímavými aplikacemi.

Literatura:

Kalaiah, Aravind and Varshney, Amitabh. Modeling and Rendering of Points with Local Geometry. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 9(1):30-42, January-March 2003.

Další informace na http://cmp.felk.cvut.cz
Vypsáno dne:29.04.2005