Seznam

Téma:Skládání mikroskopických 2D řezů do 3D objemu
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Ze souboru řezů nasnímaných optickým mikroskopem pomocí metod registrace obrazu vytvoříme 3D objemová data.
Vypsáno dne:23.09.2008