Seznam

Téma:Poloautomaticka segmentace kloubu z MRI
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Ukolem je vytvorit poloautomaticky algoritmus pro 3D segmentaci kosti
a kloubu z MRI dat. Aplikaci je vytvoreni geometrickeho modelu
napriklad kolenniho nebo stehenniho kloubu pro nasledne pevnostni
vypocty pro vyvoj implantatu. Vysledkem by mel byt popis povrchu
ve forme povrchove site.

Malou modifikaci by algoritmus mohl byt pouzit i pro segmentaci
jinych tkani, napriklad mozku.
Vypsáno dne:23.09.2008