Seznam

Téma:Robustní detekce laserové stopy v obraze
Vedoucí:Ing. Pavel Krsek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Detekce laserové stopy v obraze je prvním krokem při měření laserovým hloubkoměrem. V případě ideálního matného povrchu je řešení poměrně snadné. Postačí detekovat nejsvětlejší body. Problém nastane u konkávních povrchů, které mají větší součinitel odrazu (keramika, kov ...). Cílem je ověřit možnosti a navrhnout algoritmus, který by na základě znalosti principu hloubkoměru dokázal eliminovat falešné stopy. Algoritmus musí také umožnit detekci více stop ve snímku.
Pokyny:1) Seznamte se s geometrií laserového hloubkoměru a teorií odrazu světla na ploše.
2) Prověřte podmínky vzniku falešných stop (odrazů) v jednoduchých případech. Uvažujte možnost využití více paprsků a definujte případná omezení na geometrii snímače.
3) Navrhněte a realizujte algoritmus pro detekci laserové stopy s ohledem na saturaci kamery a možný vznik falešných stop. Detekce má umožnit rozlišit ve scéně více paprsků.
Literatura:[1] Faugeras, Olivier: Three-Dimensional Computer Vision. MIT Press 1993. [2] Zahradní­k, Tomáš: Laserový hloubkoměr nesený robotem. Technická zpráva ČVUT FEL 2000. [3] Meloun, Tomáš: Laser Trace Detection in the Video Signal. Diplomová práce ČVUT FEL 1994
Realizace:Program v Matlabu (případně C jako MEX file)
Vypsáno dne:02.10.2006