Seznam

Téma:Fuzzy koaliční hry
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
Popis:Seznamte se s dosavadním stavem výzkumu her s fuzzy koalicemi. Prozkoumejte uplatnění nových poznatků v otázkách existence optimální strategie. Zhodnoťte dosažené výsledky a jejich aplikovatelnost.
Pokyny:Téma je vhodné pro dlouhodobější práci ambiciózních studentů, kteří si s ním mohou doopravdy "vyhrát".
Literatura:Butnariu, D.; Klement, E.P.: Triangular Norm-Based Measures and Games with Fuzzy Coalitions. Kluwer, Dordrecht, 1993. Navara, M., Ol
Realizace:teoretická práce s počítačovým ověřením závěrů
Vypsáno dne:01.10.2007