Seznam

Téma:Rektifikace stereopáru obrazů
Vedoucí:Mgr. Jana Kostlivá Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:larch-leftlarch-rightRektifikace je nelineární geometrická transformace obrazu, která zjednodušuje problém hledání stereokorespondencí ve stereovidění. Cílem diplomové práce je implementovat rektifikační proceduru tak, aby kladla minimální omezení na vzájemnou pozici kamer. Vaším úkolem bude zejména navrhnout a implementovat rychlou proceduru pro geometrickou transformaci tak, aby převzorkování obrazu bylo optimální. Proceduru otestujete na obrazech skutečných scén snímaných ze skutečných kamer a porovnáte ji se současnou implementací tak, že ze stereovidění zrekonstruujete existujícím programem známou scénu a porovnáte výslednou geometrickou přesnost rekonstrukce.
Diplomový úkol bude vyžadovat schopnost číst anglicky psanou literaturu, schopnost programovat v jazyce C. Dobré zázemí v aplikované matematice je předností. Vhodné pro studenty počítačové grafiky, kteří si chtějí rozšířit obzor do příbuzného oboru s mnoha zajímavými aplikacemi.
Další informace a dema na http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/demos/stereo.html
Pokyny: 1. Seznamte se se základy stereovidění a s problémem rektifikace stereopáru. K tomuto účelu proveďte rešerši na téma rektifikace obrazu ve stereovidění. 2. Vyberte vhodnou rektifikační transformaci, která zaručuje minimální geometrické zkreslení. Navrhněte proceduru převzorkování obrazu, která je rychlá a zároveň převzorkuje obraz optimálně. 3. Navrženou proceduru implementujte jako modul pro Matlab v jazyce C/C++. Rektifikaci systematicky otestujte na vhodně zvolených experimentálních datech.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:30.06.2006