Seznam

Téma:Rychlá implementace algoritmu pro stereovidění
Vedoucí:Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech., Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:apple-leftapple-rightVaším úkolem bude reimplementovat nově vyvinutý algoritmus pro hledání korespondencí ve dvojici obrazů. Cílem je dosáhnout co nejkratší doby zpracování tak, aby bylo možno dosáhnout stereovidění v téměř reálném čase. Optimalizace algoritmu bude nutná na mnoha úrovních: na úrovni konkrétní formy algoritmu (kterých je několik), nalezení zrychlujících heuristik a na úrovni efektivní implementace na víceprocesorovém stroji. Pravděpodobně bude nutné části programu implementovat a optimalizovat v assembleru (Pentium). Alternativně lze implementovat algoritmus nebo jeho části na grafické kartě.
Diplomový úkol vyžaduje odpovídající zkušenosti z programování. Určité matematické zázemí a schopnost číst anglickou odbornou literaturu je výhodou.
Další informace a dema na http://cmp.felk.cvut.cz/cmp/demos/stereo.html a na http://www.cis.upenn.edu/~sequence/
Pokyny:1. Seznamte se se základy stereovidění a s principem algoritmu pro hledání stabilního párování. Seznamte se s vybavením laboratoře počítačového vidění vhodným pro stereovidění. 2. Navrhněte nejvhodnější způsob rychlé implementace algoritmu. Proveditelnost jednotlivých kroků průběžně testujte. 3. Výslednou implementaci demonstrujte v aplikaci, která bude zobrazovat hloubkovou mapu pohybujících se objektů viděných párem kamer.
Literatura:dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:13.11.2007