Seznam

Téma:Automatické dokazování vět ve fuzzy logice
Vedoucí:Prof. Ing. Mirko Navara DrSc.
Vypsáno jako:
Oponent:prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.
Popis:Seznamte se s existujícími systémy pro automatické dokazování vět ve fuzzy logice. Implementujte některé z nich.
Pokyny:Jedná se o nové teoretické výsledky, které dosud nikdo neshrnul do jednotné formy a neimplementoval; volné pole působnosti pro programátory.
Literatura:Navara, M., Ol
Realizace:program
Vypsáno dne:22.09.2008