Seznam

Téma:Zpřesnění epipolární geometrie hustým párováním
Vedoucí:Mgr. Jana Kostlivá Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:larch-leftlarch-rightPočítačové stereovidění je metoda, která dovolí vytvořit trojrozměrný geometrický model objektu z množiny fotografií. Pokud má být model přesný, musí se z obrazů dobře odhadnout parametry kamer.
Parametry kamer se standardně odhadují metodami širokobázového sterea, na základě řídkých korespondencí mezi obrazy. Abychom ale dosáhli dobré kvality hustého párování, je zapotřebí mít odhadnuty parametry kamer s velmi vysokou přesností, což nám širokobázové stereo nemůže zaručit.
Vaším úkolem bude zorientovat se v dané problematice, ve spolupráci s vedoucím práce navrhnout metodu, která dovolí zpřesnit prvotní odhad parametrů kamer z hustých stereokorespondencí. Navrženou metodu implementujte v jazyce C jako modul pro Matlab a na syntetických i reálných datech otestujte její vlastnosti.
Navrhované téma souvisí s problematikou řešenou v rámci grantu "IS-3D: Automatic 3D Virtual Model Builder from Photographs"
Pokyny:Řešení diplomové práce vyžaduje dobré matematické znalosti, práci s anglickou literaturou a schopnost programovat v jazyce C a Matlab.
Literatura:Literaturu dodá vedoucí práce
Vypsáno dne:18.09.2006