Seznam

Téma:Spojování panaromatických fotografií
Vedoucí:Ing. Štěpán Obdržálek Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Spojování více snímků do panoramatických záběrů je v dnešní době digitální fotografie běžnou záležitostí. Nicméně dostupné nástroje nedosahují v srovnávání pixelové přesností a zpravidla nepodporují různé ohniskové vzdálenosti jednotlivých snímků či libovolné uspořádání a orientaci snímků, tedy nejen do řady. Cílem práce je nalezení a implementace algoritmů, které by tyto požadavky plnily. V CMP je k dispozici vlastní software pro nalezení hrubého odhadu vzájemné pozice a orientace snímků.
Pokyny:1. Seznamte se s použitím software pro hledání tzv. řídkých korespondencí mezi obrázky, který je v CMP k dispozici
2. Nalezněte/navrhněte a implementujte vhodný algoritmus pro přesné lokální srovnání obrázků (husté korespondence)
3. Nalezněte/navrhněte a implementujte vhodný algoritmus pro fotometrické srovnání jasů a barev, které se lií jednak globálně (různá expozice nebo white-balance jednotlivých snímků), jednak lokálně (vinětace)
4. Navrhněte způsob jak detekovat oblasti obrazků které nelze srovnat, napříkad kvůli pohybu objektů ve scéně
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:Sada knihovních funkcí v C/C++ a MEX interface do Matlabu. Volitelně grafické rozhraní
Vypsáno dne:23.09.2005