Seznam

Téma:Barevné vyvážení obrázků pro texturování 3D modelů
Vedoucí:Mgr. Jana Kostlivá Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:Dr. Ing. Radim Šára
Popis:StMartinCílem práce je navrhnout a implementovat algoritmus na vzájemné barevné a jasové vyvážení fotografií jedné scény za předpokladu, že známe odpovídající si oblasti na fotografiích.
Práce bude přispívat do projektu, který se zabývá rekonstrukcí 3D model z fotografií. Výsledný model je třeba na závěr opatřit texturou na základě vstupních fotografí. Protože neklademe žádné podmínky na způsob fotografování daných objektů, fotografie se typicky barevně liší (tj. oblasti, které odpovídají stejné části reálného objektu, mají na fotografiích jiné barvy). Úkolem je upravit fotografie tak, že se tento nedostatek (který můžete vidět na modelu na obrázku) odstraní.
Pokyny:dodá vedoucí práce
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:jako modul v C/C++ pro Matlab
Vypsáno dne:18.09.2006