Seznam

Téma:Programové rozhraní servopohonů pro Matlab
Vedoucí:Ing. Pavel Krsek Ph.D.
Vypsáno jako:Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je sjednotit a doplnit programové vybavení tvořící rozhraní pro ovládání servo-mechanických pohybových stolků z Matalbu.Rozhraní předává příkazy řídícímu automatu prostřednictvím sériové linky. Doplnění spočívá v realizaci širší množiny instrukcí umožňující měření servo-mechanizmů s cílem vytvořit technické předpoklady pro jejich identifikaci.
Pokyny:1) Seznámit se programováním v Matlabu.
2) Seznámit se s rohraním pro ovladaní řídícího automatu.
3) Navrhnout a realizova základní funkce pro ovládání
servopohonů.
4) Připravit rozšířenou sadu funkcí pro diagnostiku
pohybu a nastavení regulátoru.
Literatura:[1] MathWorks. Matlab programming reference, MathWorks 2004.
[2] Píša, Pavel. Uživatelský manuál k jednotce Mars 2, http://www-cmp.felk.cvut.cz/~pisa/mars/mars_man_cz.html
[3] Píša, Pavel. Uživatelský manuál k jednotce Mars 8, http://www-cmp.felk.cvut.cz/~pisa/mars8/mars8_man_cz.html
Realizace:Kody v prostredi matlab
Vypsáno dne:07.01.2013