Dept. of Cybernetics Courses


Courses offered in Summer Semester 1999/2000

Undergraduate courses
ID Name Lecturer Lecture time Lecture place Labs Labs place Labs
33PIS Projektování informačních a databázových systémů Z.Kouba . . . . Lab info
33PAT Patologická fyziologie a patologie E. Nečas . . . . .
33KP Kognitivní procesy L. Lhotská Wed 07:30 T301 M. Fejtová K4 .
33SI Systémová integrace L. Lhotská, P. Nahodil . . . . .
Master courses
ID Name Lecturer Lecture time Lecture place Labs Labs place Labs
33SDU Systémy diskrétních událostí J. Laľanský . . . . .
33OTS Obecná teorie systémů R. ©ára, V. Mařík . . . . .
33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti L. Přeučil . . . . .
33RPZ Rozpoznávání J. Matas . . . . Lab info
33PVR Počítačové vidění a virtuální realita V. Hlaváč . . . . .
33PVI Počítačové vidění T. Pajdla . . . . .
33UI2 Umělá inteligence 2 V. Mařík . . . . .
33PIS Projektování informačních a databázových systémů Z.Kouba . . . . Lab info
33BIO Biokybernetické systémy V. Eck . . . . .
33RBS Řízení biologických systémů V. Eck, P. Vysoký . . . . .
33KTS Kvalita a testování softwaru R. Mařík . . . . .
33ZES Znalostní a expertní systémy pro praxi Z. Kouba, L. Přeučil . . . . .
PGS courses
ID Name Lecturer Lecture time Lecture place Labs Labs place Labs

Courses offered in fall 99

FIS Rozvrhy

Rezervace počítačů CMP


comments and sugestion to: Daniel Večerka