Spring 2007 (Letní semestr 2006/2007)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BAP Bakalářská práce 0+5 Z 7  
X33IZS Informační a znalostní systémy 2+2 KZ 4 Kouba Z.Cvičení 
X33MIS Manažerské informační systémy 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenci 2+2 Z,ZK 4 Štěpánková O.Cvičení 
X33ROB Robotika 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.Cvičení 
X383ZS Zpracování signálů a obrazů 2+2 Z,ZK 5 Sedláček M., Hlaváč V.Cvičení 
XE33MIS Managerial Information Systems 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z. 
XE33PUI Programming for Artificial Intelligence 2+2 Z,ZK 4 Štěpánková O.Labs 
XE383ZS Signal and Image Processing 2+2 Z,ZK 5 Svoboda T.Labs 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
33BIO Bionika 3+2 Z,ZK 6 Fejtová M.Cvičení 
33DP Diplomová práce 0+14 Z 20  
33DS Diplomový seminář 0+4 Z 5  
33KTS Kvalita a testování softwaru 2+2 KZ 4 Hazdra T., Mařík R. 
33LI Lékařská informatika 2+2 Z,ZK 4 Nahodil P.Cvičení 
33OTS Obecná teorie systémů 3+1 Z,ZK 5 Šára R.Cvičení 
33PVR Počítačové vidění a virtuální realita3+2Z,ZK5 Hlaváč V., Werner T.Cvičení 
33SEM Semestrální práce 0+4 Z 5 Štěpánková O. 
33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti 3+2 Z,ZK 6 Přeučil L.Cvičení 
33UI2 Umělá inteligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Labs 
X33KSY Kognitivní systémy 2+1 KZ 3 Lhotská L. 
X33MOR Mobilní robotika 2+2 Z,ZK 4 Kulich M., Přeučil L., Štěpán P.Cvičení 
X33OTS Obecná teorie systémů 2+2 Z,ZK 5 Šára R.Cvičení 
X33PAT Patologická fyziologie a patologie 2+1 Z,ZK 3  
X33PMT Projekt v týmu 0+4 Z 5  
X33RPZ Rozpoznávání 2+2 Z,ZK 4 Matas J.Cvičení 
X33SLA Složitost algoritmů 2+2 KZ 4 Štěpánková O. 
X33UI2 Umělá inteligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Cvičení 
X33UIM Umělá inteligence pro medicínu 2+1 Z,ZK 3 Štěpánková O. 
X33UIP Pokročilá umělá inteligence 2+2 Z,ZK 4 Lhotská L. 
XE33PMI   
XE33PMT   
XE33RPZ  Labs 
XE33SPO System Reliability and Total Quality Management2+2Z,Zk5 Přeučil L., Štěpán P.Labs 
XE33TSW   
XE33UI2 Artificial Intelligence 2 M. PěchoučekLabs 
XE33UIP Advanced Topics in AIConsult'ns Filip Železný, Monika ŽákováClass Web Site 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XP33FLO Fuzzy logika 2+0 ZK 4 Navara M. 
XP33GAD Geometrické algebry 2+0 ZK 4 Pták P. 
XP33LPD Logika a logické programování 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2 ZK 4 Pták P. 
XP33MZT Management znalostních a informačních technologií 2+1 ZK 4 Dražan P., Mařík V. 
XP33OSD Operační systémy reálného času 2+1 ZK 4 Lažanský J. 
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2+0 ZK 4 Jiroušek R. 
XP33POS Posibilistické míry 2+0 ZK 4 Kramosil I. 
XP33PPD Praktické problémy data mining 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů 2+2 ZK 4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání 2+2 ZK 4 Hlaváč V., Mařík V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2 ZK 4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0 ZK 4 Nosková J. 
XP33VID 3D Computer Vision 2+2 ZK 4 Šára R. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs

Courses taught in previous years

fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,