Spring 2008 (Letní semestr 2007/2008)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BAP Bakalářská práce 0+5 Z 7  
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství 2+2 KZ 4 Lhotská L., Šťastný J.Cvičení 
X33IZS Informační a znalostní systémy 2+2 KZ 4 Aubrecht P., Kouba Z.Cvičení 
X33MIS Manažerské informační systémy 2+2 Z,ZK 4 Aubrecht P., Kouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenci 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M., Štěpánková O.Cvičení 
X33ROB Robotika 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.cvičení 
X383ZS Zpracování signálů a obrazů 2+2 Z,ZK 5 Hlaváč V., Sedláček M., Svoboda T.Cvičení 
XE33MIS Managerial Information Systems 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z. 
XE33PUI Programming for Artificial Intelligence 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M., Štěpánková O. 
XE383ZS Signal and Image Processing 2+2 Z,ZK 5 Sedláček M., Svoboda T.labs 
Y336VD Vytěžování dat2+2Z,ZK5 Kordík P., Železný F. 
Y33PUI Programování pro umělou inteligenci 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Cvičení 
Y33ZUI Základy umělé inteligence 2+2 Z,ZK 5 Kléma J., Kubalík J. 
Y383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK4 Hlaváč V., Sedláček M.Cvičení 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BOS Biometrie a statistika 2+2 KZ 4 Klema J., Štěpánková O. 
X33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3 2j+2j Z 0 Nahodil P. 
X33DIP Diplomová práce 0+14 Z 30  
X33DZS Databázové a znalostní systémy 2+1 KZ 3 Aubrecht P., Kouba Z. 
X33MOR Mobilní robotika 2+2 Z,ZK 4 Kulich M., Přeučil L., Štěpán P. 
X33OTS Obecná teorie systémů 2+2 Z,ZK 5 Šára R.cvičení 
X33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa 2+2 KZ 4 Lhotská L.Cvičení 
X33PAT Patologická fyziologie a patologie 2+1 Z,ZK 3  
X33PMI Projekt individuální 0+4 Z 5  
X33PMT Projekt v týmu 0+4 Z 5  
X33PVI Počítačové vidění pro informatiku 2+2 Z,ZK 4 Pajdla T.Cvičení 
X33RPZ Rozpoznávání 2+2 Z,ZK 4 Matas J. 
X33SLA Složitost algoritmů 2+2 KZ 4 Demlová M., Štěpánková O. 
X33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti 2+2 Z,ZK 5 Přeučil L.cvičení 
X33TSW Testování a diagnostika softwaru 2+2 Z,ZK 4  
X33UI2 Umělá inteligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Cviceni 
X33UIM Umělá inteligence pro medicínu 2+1 Z,ZK 3 Kulich M., Štěpánková O. 
X33UIP Pokročilá umělá inteligence 2+2 Z,ZK 4 Lhotská L. 
X33ZS2 Zobrazovací systémy v lékařství II 2+2 Z,ZK 4 Kybic J.Cvičení 
XE33PMI Individual Project 0+4 Z 5  
XE33RPZ Pattern Recognition 2+2 Z,ZK 4 Matas J. 
XE33SPO System Reliability and Total Quality Management 2+2 Z,ZK 5 Přeučil L., Štěpán P. 
XE33UI2 Artificial Intelligence 2 2+2 Z,ZK 4 Pěchouček M.Tutorials 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33FLO Fuzzy Logic2+0ZK4 Navara M. 
XP33LPD Logika a logické programování 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33OSD Operační systémy reálného času 2+1 ZK 4 Lažanský J. 
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI 2+0 ZK 4  
XP33POS Základy posibilistických měr 2+0 ZK 4  
XP33PPD Praktické problémy data mining 2+2 ZK 4 Kouba Z., Štěpánková O. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů 2+2 ZK 4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání 2+2 ZK 4 Hlaváč V., Mařík V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání 2+2 ZK 4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku 2+0 ZK 4  
XP33RSP   
XP33VID 3D Počítačové vidění 2+2 ZK 4 Šára R. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs

Courses taught in previous years

fall 2007, spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,