Spring 2009 (Letní semestr 2008/2009)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33MIS Manažerské informační systémy2+2Z,ZK4 Kouba Z.Cvičení 
X33PUI Programování pro umělou inteligenci2+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cvičení 
X33ROB Robotika2+2Z,ZK4 Smutný V.cvičení 
X383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK5 Sedláček M.Cvičení 
XE33MIS Managerial Information Systems2+2Z,ZK4 Kouba Z. 
XE33PUI Programming for Artificial Intelligence2+2Z,ZK4 Pěchouček M. 
XE383ZSO Signal and Image Processing2+2Z,Zk5 Drbohlav O., Sedláček M.Labs 
Y336VD Vytěžování dat2+2Z,ZK5 Kordík P., Železný F. 
Y33DIF Zpracování digitální fotografie2+2Z,ZK4 Hlaváč V., Sejkot R.Cvičení 
Y33PUI Programování pro umělou inteligenci2+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cvičení 
Y33ZUI Základy umělé inteligence2+2Z,ZK5 Kubalík J., Kléma J.Cvičení 
Y383ZS Zpracování signálů a obrazů2+2Z,ZK4 Hlaváč V.Cvičení 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BOS Biometrie a statistika2+2KZ4 Kléma J., Novák D.Cvičení 
X33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32+2Z0 Mařík V. 
X33EJA Enterprise Java2+2KZ4 Kouba Z. 
X33MOR Mobilní robotika2+2Z,ZK4 Kulich M., Přeučil L., Štěpán, P.Cvičení 
X33OTS Obecná teorie systémů2+2Z,ZK5 Šára R.cvičení 
X33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33PAT Patologická fyziologie a patologie2+1Z,ZK3  
X33PMI Projekt individuální0+4Z5 Mařík V. 
X33PMT Projekt v týmu0+4Z5 Lažanský J. 
X33PVI Počítačové vidění pro informatiku2+2Z,ZK4 Pajdla T.Cvičení 
X33RPZ Rozpoznávání2+2Z,ZK4 Matas J.Cvičení 
X33SLA Složitost algoritmů2+2KZ4 Štěpánková O. 
X33SPO Spolehlivost a komplexní řízení jakosti2+2Z,ZK5 Přeučil L.cvičení 
X33TSW Testování a diagnostika softwaru2+2Z,ZK4 Mařík R. 
X33UI2 Umělá inteligence 22+2Z,ZK4 Pěchouček M.Cviceni 
X33UIM Umělá inteligence pro medicínu2+1Z,ZK3 Štěpánková O. 
X33UIP Pokročilá umělá inteligence2+2Z,ZK4 Lhotská L. 
X33ZS2 Zobrazovací systémy v lékařství II2+2Z,ZK4 Kybic J.Cvičení 
XE33PMI Individual Project0+4Z5 Lažanský J. 
XE33RPZ Pattern Recognition2+2Z,ZK4 Matas J. 
XE33SPO System Reliability and Total Quality Management2+2Z,ZK5 Přeučil L., Štěpán, P.Labs 
XE33UI2 Artificial Intelligence 22+2Z,ZK4 Pěchouček M.Tutorials 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33NUM Numerical Analysis2+2Z, ZK4 Navara M. 
XP33FLO Fuzzy logika2+0ZK4 Navara M. 
XP33LPD Logika a logické programování2+2ZK4 Štěpánková O. 
XP33NUM Numerické metody2+2Z, ZK4 Navara M. 
XP33OSD Operační systémy reálného času2+1ZK4 Lažanský J. 
XP33PMD Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI2+0ZK4 Jiroušek R. 
XP33POS Základy posibilistických měr2+0ZK4 Kramosil I. 
XP33PPD Praktické problémy data mining2+2ZK4 Kouba Z., Štěpánková O. 
XP33RMD Řízení mobilních robotů2+2ZK4 Nahodil P. 
XP33ROD Rozpoznávání2+2ZK4 Hlaváč V., Mařík V. 
XP33ROZ Vybrané partie z rozpoznávání2+2ZK4 Matas J. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku2+0ZK4 Nosková J. 
XP33RSP Řízení softwarových projektů2+1ZK4 Polák J. 
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2ZK4 Šára R. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs

Courses taught in previous years

fall 2008, spring 2008, fall 2007, spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,