Fall 2007 (Zimní semestr 2007/2008)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2 KZ 4 Pěchouček M., Železný F., Mařík V.Web (nutná registrace) 
X33OSA Operační systémy a jejich aplikace 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J. 
X33PTE Programovací techniky 2+2 Z,ZK 4 Vlček T. 
X33RIP Řízení projektů 1+2 Z 3 Král L.cviceni 
XE33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2+2 KZ 4 Železný F., Pěchouček M.Web (registration required) 
XE33OSA Operating Systems and Their Application 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J. 
XE33RIP Project Management 1+2 Z 3 Král L. 
XE33ROB Robotics 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.labs 
Y33MSS Matematika spojitého světa 3+1 Z,ZK 4 Navara M. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
33DZO Digitální zpracování obrazu 2+2 Z,ZK 4 Kybic, MatasCvičení 
33IRO Inteligentní robotika 2+2 Z,ZK 4 Pajdla T.Labs 
33PPV Počítačová podpora výroby 2+2 Z,ZK 4 Vokřínek J.Labs 
33SI Systémová integrace 2+2 Z,ZK 4 Lhotská L., Mařík R.Labs 
X338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů 2+2 Z,ZK 4 Přeučil L.cviceni 
X33DSP Databáze, sítě a techniky programování 2+2 Z,ZK 4 Volf P., Vlček T., Kouba Z. 
X33FZG Fyziologie 2+1 Z,ZK 3  
X33IRO Inteligentní robotika 2+2 Z,ZK 5 Pajdla T.Labs 
X33KSY Kognitivní systémy 2+1 KZ 3 Lhotská L. 
X33LEE Lékařská etika 2+0 KZ 2 Slámečka V. 
X33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace2+2KZ4 Šára R., Matoušek K.Labs 
X33PMI Projekt individuální 0+4 Z 5  
X33PPM Počítačové právo pro manažery 3+1 Z,ZK 4 Smejkal, V. 
X33PPV Počítačová podpora výroby 2+2 Z,ZK 4 Vokřínek J.Labs 
X33PVR Počítačové vidění a virtuální realita 2+2 Z,ZK 4 Hlaváč V.Cvičení 
X33RZO Rozpoznávání 2+2 Z,ZK 5 Matas J.Labs 
X33SCP Softcomputing 2+2 KZ 4 Pošík P. 
X33SDU Systémy diskrétních událostí 2+2 Z,ZK 4 Přeučil L.Labs 
X33SPR Systémy pro podporu rozhodování 2+2 Z,ZK 5 Kouba Z.cviceni 
X33SWI Softwarové inženýrství 2+2 Z,ZK 4 Vlček T. 
X33UI1 Umělá inteligence 1 2+2 Z,ZK 4 Stepankova O. 
X33ZDV Znalosti - dobývání a využívání 2+2 Z,ZK 4 Železný F. 
X33ZPP Základy první pomoci 0+2 Z 2 Tyll, T.Seminare 
X33ZS1 Zobrazovací systémy v lékařství I 2+2 Z,ZK 5 Kybic J.Cviceni 
XE33PMI Individual Project 0+4 Z 5  
XE33PVR Computer Vision and Virtual Reality 2+2 Z,ZK 4 Svoboda T.Labs 
XE33SCP Softcomputing 2+2 KZ 4 Pošík P. 
XE33SPR Decision Support Systems 2+2 Z,ZK 5 Kouba Z. 
XE33UI1 Artificial Intelligence 1 2+2 Z,ZK 4 Štěpánková O. 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33RID   
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 0+3 ZK 4 Doubek P., Navara M. 
XP33BID Bionika 2+2 ZK 4 Eck V. 
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 2+1 ZK 4 Lhotská L. 
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky 2+1 ZK 4 Lažanský J. 
XP33IMD Informatika v klinické medicíně 2+0 ZK 4 Svačina, Š 
XP33KHD Základy koaličních her 2+1 ZK 4 Mareš, M. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2 ZK 4 Pták P. 
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy 2+0 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33PUD Vybrané partie UI 2+2 ZK 4 Štěpánková O. 
XP33SCD Systémy člověk-stroj 2+1 ZK 4 Starý I. 
XP33SDD Systémy diskrétních událostí 2+2 ZK 4 Přeučil L. 
XP33UID Umělá inteligence 2+1 ZK 4 Mařík V. 
XP33ZVD Základy počítačového vidění 2+2 ZK 4 Hlaváč V.Exercises 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
PGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika (na MFF UK)2+0zk Hlaváč V., Mařík R.Bez cvičení 
XD338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů14+4Z,ZK4 Holub J., Přeučil L. 
XD33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace14+4KZ4 Šára R., Matoušek K. 

Courses taught in previous years

spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,