Fall 2008 (Zimní semestr 2008/2009)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství 2+2 KZ 4 Huptych M., Chudáček V., Lhotská L.Cvičení Edit
X33KUI Kybernetika a umělá inteligence 2+2 KZ 4 Mařík V., Pěchouček M., Železný F.Materiály Edit
X33OSA Operační systémy a jejich aplikace 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J.Cvičení Edit
X33PTE Programovací techniky 2+2 Z,ZK 4 Faigl J., Vlček T.Cvičení Edit
X33RIP Řízení projektů 1+2 Z 3 Aubrecht P., Kouba Z., Král L. Edit
XE33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence 2+2 KZ 4 Pěchouček M., Železný F. Edit
XE33OSA Operating Systems and Their Application 2+2 Z,ZK 5 Lažanský J.Labs Edit
XE33RIP Project Management 1+2 Z 3 Kouba Z. Edit
XE33ROB Robotics 2+2 Z,ZK 4 Smutný V.labs Edit
Y33AUI Aplikace umělé inteligence 2+2 Z,ZK 4 Pošík P., Vokřínek J.Moodle Edit
Y33MSS Matematika spojitého světa 2+2 Z,ZK 4 Navara M. Edit
Y33PRO Semestrální projekt 0+5 KZ 6  Edit
Y33ROV Robotika a strojové vnímání 2+2 Z,ZK 4 Svoboda T.labs Edit
Y33TSW Testování a kvalita software 2+2 Z,ZK 4 Mařík R. Edit
Y33ZSY Znalostní systémy 2+2 Z,ZK 4 Matoušek K. Edit
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
X338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů 2+2 Z,ZK 4 Holub J., Přeučil L.Cvičení Edit
X33DSP Databáze, sítě a techniky programování 2+2 Z,ZK 4 Kouba Z., Vlček T., Volf P. Edit
X33FZG Fyziologie 2+1 Z,ZK 3  Edit
X33IRO Inteligentní robotika 2+2 Z,ZK 5 Pajdla T., Smutný V.Cvičení Edit
X33KSY Kognitivní systémy 2+1 KZ 3 Gerla V., Lhotská L., Macaš M. Edit
X33LEE Lékařská etika 2+0 KZ 2 Slámečka V., Štěpánková M. Edit
X33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace 2+2 KZ 4 Matoušek K., Šára R. Edit
X33PMI Projekt individuální 0+4 Z 5 Aubrecht P., Eck V., Kybic J. Edit
X33PPM Počítačové právo pro manažery 3+1 Z,ZK 4 JUDr. Vaníček Edit
X33PPV Počítačová podpora výroby 2+2 Z,ZK 4 Vokřínek J.Cvičení Edit
X33PVR Počítačové vidění a virtuální realita 2+2 Z,ZK 4 Hlaváč V., Drbohlav O.cvičení Edit
X33RZO Rozpoznávání a zpracování obrazu 2+2 Z,ZK 5 Matas J.labs Edit
X33SCP Softcomputing 2+2 KZ 4 Kubalík J., Pošík P. Edit
X33SDU Systémy diskrétních událostí 2+2 Z,ZK 4 Lažanský J., Přeučil L. Edit
X33SPR Systémy pro podporu rozhodování 2+2 Z,ZK 5 Aubrecht P., Kouba Z. Edit
X33UI1 Umělá inteligence 1 2+2 Z,ZK 4 Klema J., Štěpánková O., Železný F.Moodle Edit
X33ZDV Znalosti - dobývání a využívání 2+2 Z,ZK 4 Železný F., Kléma J.Cvičení Edit
X33ZPP Základy první pomoci 0+2 Z 2 MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.Cvičení Edit
X33ZS1 Zobrazovací systémy v lékařství I 2+2 Z,ZK 5 Kybic J., Matas J.Cviceni Edit
XE33PMI Individual Project 0+4 Z 5 Aubrecht P., Lažanský J., Lhotská L., Svoboda T., Edit
XE33PVR Computer Vision and Virtual Reality 2+2 Z,ZK 4 Chum O. Edit
XE33SCP Softcomputing (in English) 2+2 KZ 4 Kubalík J., Pošík P. Edit
XE33SPR Decision Support Systems 2+2 Z,ZK 5 Kouba Z. Edit
XE33UI1 Artificial Intelligence 1 2+2 Z,ZK 4 Klema J., Štěpánková O., Železný F.Moodle Edit
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33RID   Edit
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision 0+3 ZK 4 Doubek P., Navara M. Edit
XP33BID Bionika 2+2 ZK 4 Eck V. Edit
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence 2+1 ZK 4 Lhotská L. Edit
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky 2+1 ZK 4 Lažanský J. Edit
XP33IMD Informatika v klinické medicíně 2+0 ZK 4  Edit
XP33KHD Základy koaličních her 2+1 ZK 4  Edit
XP33MKD Matematika pro kybernetiku 2+2 ZK 4 Pták P. Edit
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy 2+0 ZK 4 Štěpánková O. Edit
XP33MZT Management znalostních a informačních technologií 2+1 ZK 4  Edit
XP33PUD Vybrané partie UI 2+2 ZK 4 Štěpánková O. Edit
XP33SDD Systémy diskrétních událostí 2+2 ZK 4 Přeučil L. Edit
XP33UID Umělá inteligence 2+1 ZK 4 Mařík V. Edit
XP33ZVD Základy počítačového vidění 2+2 ZK 4 Hlaváč V., Werner T. Edit
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
NPGR001 Počítačové vidění a virtuální realita (přednášeno na MFF UK)2+03 Hlaváč V., Mařík R.Bez cvičení Edit
XD33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace K. Matoušek, R. Šára  Edit

Courses taught in previous years

spring 2008, fall 2007, spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,