Fall 2010 (Zimní semestr 2010/2011)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A4B33OPT Optimalizace4p+2cZ,ZK6 Werner T.Cvičení 
A4B33OSS Operační systémy a sítě2p+2cZ,ZK6 Lažanský J.Cvičení 
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení2p+2cZ,ZK6 Matas J.Cviceni 
A4B33SI Softwarové inženýrství2p+2cZ,ZK6 Vlček T.Cvičení 
A4B99RPH Řešení problémů a hry1p+3cKZ6 Svoboda T. 
AE3B33ROB Robotics2p+2cZ,ZK6 Smutný V.laboratory 
AE4B33OSS Operating systems and networks2p+2cZ,ZK6 Lažanský J. 
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning2p+2cZ,ZK6 Matas J.Labs 
X33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství2+2KZ4 Lhotská L.Cvičení 
X33EJA Enterprise Java2p+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
X33OSA Operační systémy a jejich aplikace2+2Z,ZK5 Lažanský J.Cvičení 
X33PTE Programovací techniky2+2Z,ZK4 Vlček T.Cvičení 
X33RIP Řízení projektů1+2Z3 Kouba Z. 
Y33AUI Aplikace umělé inteligence2+2Z,ZK4 Pěchouček M. 
Y33TSW Testování a kvalita software2+2Z,ZK4 Mařík R. 
Y33ZSY Znalostní systémy2+2Z,ZK4 Matoušek K. 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy2p+2cZ,ZK6 Kubalík J. 
A0M33PAR Praktická robotika1p+3cKZ4 Přeučil L.Cvičení 
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika2p+2cZ,ZK6 Přeučil L., Kulich M. 
A3M33PRO Pokročilá robotika2p+2cZ,ZK6 Pajdla T. 
A4M33AOS Architektury orientované na služby2p+2cZ,ZK6 Matoušek K. 
A4M33BIS Bezpečnost informací a systémů2p+2cZ,ZK6 Rehák M. 
A4M33CPM Corporate performance management0+2KZ3 Vlček T. 
A4M33DZO Digitální obraz2p+2cZ,ZK6 Hlaváč V., Drbohlav O.Cviceni 
A4M33MAS Multi-agentní systémy2p+2cZ,ZK6 Pěchouček M.Cvičení 
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů2p+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace2p+2cZ,ZK6 Matas J.Cvičení 
A4M33RPR Řízení projektů1p+1cKZ3 Vlček T.Cvičení 
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí2p+2cZ,ZK6 Kléma J.Výukové materiály 
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat2p+2cZ,ZK6 Kléma, ŽeleznýVýukové materiály 
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi2p+2cZ,ZK6 Vlček T.Cvičení 
A4M33TDV 3D počítačové vidění2p+2cZ,ZK6 Šára R. 
A4M33TVS Testování a verifikace software2p+2cZ,ZK6 Mařík R. 
A4M33UAS Úvod do administrace a diagnostiky Solarisových systémů1p+1cKZ3 Lažanský J.Cvičení 
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací1p+1cZ3 Jan ŠedivýCvičení 
AE4M33GMM Graphical Markov Models2+1+1ZK6 Flach B. 
X338SKL Spolehlivost a konstrukce lékařských systémů2+2Z,ZK4 Přeučil L.Cvičení 
X33DSP Databáze, sítě a techniky programování2+2Z,ZK4 Vlček T.Cvičení 
X33FZG Fyziologie2+1Z,ZK3  
X33LEE Lékařská etika2+0KZ2 Slámečka V. 
X33NRP Návrh a řízení projektu, technická komunikace2+2KZ4 Matoušek K.Cvičení 
X33PPM Počítačové právo pro manažery3+1Z,ZK4  
X33RZO Rozpoznávání a zpracování obrazu2+2Z,ZK5 Matas J.Cvičení 
X33ZDV Znalosti - dobývání a využívání2+2Z,ZK4 Železný F. 
X33ZPP Základy první pomoci0+2Z2  
X33ZS1 Zobrazovací systémy v lékařství I2+2Z,ZK5 Kybic J. 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33NAI A New Artificial Intelligence1+0ZK4 Štěpánková O. 
XEP33NEP   
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision0+3ZK4 Navara M. 
XP33BID Bionika2+2ZK4 Eck V. 
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence2+1ZK4 Lhotská L. 
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky2+1ZK4 Lažanský J. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku2+2ZK4 Pták P. 
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy2+0ZK4 Štěpánková O. 
XP33MZT Management znalostních a informačních technologií2+1ZK4 Mařík V. 
XP33PUD Vybrané partie UI2+2ZK4 Štěpánková O. 
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku2+0ZK4  
XP33SDD Systémy diskrétních událostí2+2ZK4 Přeučil L. 
XP33UID Umělá inteligence2+1ZK4 Mařík V. 
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2ZK4 Šára R. 
XP33ZVD Základy počítačového vidění2+2ZK4 Hlaváč V.Flach B. 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
NPGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika (na MFF UK)2+0Zk. Václav Hlaváč, Boris FlachBez cvičení 

Courses taught in previous years

spring 2010 fall 2009 spring 2009, fall 2008, spring 2008, fall 2007, spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,