Fall 2013 (Zimní semestr 2013/2014)

Bachelor courses (Bakalářská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace4+2sZ,ZK6 Navara M. 
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky2+2cKZ4 Lhotská L.Cvičení 
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů2+2LZ,ZK6 Šika Z.Cvičení 
A3B99RO Roboti1+3LKZ5 Šebek M. 
A4B01NUM Numerické metody2+2cZ,ZK6 Navara M. 
A4B33OPT Optimalizace4+2cZ,ZK7 Werner T.Cvičení 
A4B33OSS Operační systémy a sítě2+2cZ,ZK6 Lažanský J.Cvičení 
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení2+2cZ,ZK6 Matas J.Cviceni 
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I.3cKZ4  
A4B99RPH Řešení problémů a hry1+3cKZ6 Svoboda T. 
A7B36VYD Vytěžování dat2+2cZ,ZK5  
A7B39WPA Webové a podnikové aplikace2+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
AD3B33DRR Dynamika a řízení robotů14+6LZ,ZK6 Šika Z. 
AD7B39WPA Webové a podnikové aplikace14+6cZ,ZK6 Kouba Z. 
AE3B99RO Robots1+3LKZ5  
AE4B33OPT Optimization4+2cZ,ZK7 Flach B. 
AE4B33OSS Operating Systems and Networks2+2cZ,ZK6 Lažanský J. 
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning2+2cZ,ZK6 Matas J.Labs 
Master courses (Inženýrská etapa)
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy2+2cZ,ZK6 Kubalík J. 
A0M33PAR Praktická robotika1+3LZ,ZK4 Přeučil L.Cvičení 
A3M33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32+2jZ0 Nahodil P. 
A3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika2+2LZ,ZK6 Přeučil L. 
A3M33PRO Pokročilá robotika2+2LZ,ZK6 Pajdla T.Cvičení 
A4M33CPM Corporate performance management1+1sKZ3 Náplava P. 
A4M33DZO Digitální obraz2+2cZ,ZK6 Hlaváč V.Cviceni 
A4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů2+2cZ,ZK6 Kouba Z. 
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace2+2cZ,ZK6 Matas J.Cvičení 
A4M33RPR Řízení projektů1+1cKZ3 Šedivý J.Cvičení 
A4M33RZN Pokročilé metody reprezentace znalostí2+2cZ,ZK6 Kléma J.Výukové materiály 
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat2+2cZ,ZK6 Železný F.Výukové materiály 
A4M33SEP Softwarové inženýrství pro praxi2+2cZ,ZK6 Šedivý J.Cvičení 
A4M33TDV 3D počítačové vidění2+2cZ,ZK6 Šára R. 
A4M33TVS Testování a verifikace software2+2cZ,ZK6 Mařík R. 
A4M33VIA Vývoj internetových aplikací1+1cZ3 Šedivý J.Cvičení 
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické tech2sZ,ZK4  
A6M33BIO Biometrie2+2cKZ4 Novák D.Cvičení 
A6M33BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 32+2jZ0 Nahodil P. 
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí2+2cZ,ZK4 Štěpánková O.Cvičení 
A6M33FZG Fyziologie a anatomie2+1LZ,ZK3  
A6M33KSY Kognitivní systémy2+1cKZ4 Vavrečka M. 
A6M33LEE Lékařská etika2+0cZ,ZK3 Macků D. 
A6M33LI Lékařská informatika2+2cZ,ZK5 Lhotská L.Cvičení 
A6M33LTE Lékařská terminologie2sZ2 Macků D. 
A6M33MOS Modelování a simulace2+2cZ,ZK5  
A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů2+2cZ,ZK5 Kybic J. 
A6M33ZPP Základy první pomoci2sZ1 Macků D. 
AE4M33DZO Digital image2+2cZ,ZK6 Hlaváč V.Labs 
AE4M33PAL Advanced algorithms2+2cZ,ZK6 Matas J. 
AE4M33RZN Advanced Methods for Knowledge Representation2+2cZ,ZK6 Kléma J. 
AE4M33SAD Machine Learning and Data Analysis2+2cZ,ZK6 Železný F. 
AE4M33TDV 3D Computer Vision2+2cZ,ZK6 Šára R. 
PGS courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
XEP33GMM Graphical Markov Models2+1sZK4 Flach B. 
XEP33NAI A New Artificial Intelligence1+0sZK4 Warwick K. 
XEP33VKR Selected Topics in Pattern Recognition and Computer Vision Navara M. 
XP33BID Bionika2+2sZK4 Eck V. 
XP33DID Distribuovaná umělá inteligence2+1sZK4 Lhotská L. 
XP33ECD Evoluční výpočetní techniky2+1sZK4 Lažanský J. 
XP33MKD Matematika pro kybernetiku2+2sZK4 Pták P. 
XP33MOL Modální logika pro distribuované systémy2+0sZK4 Štěpánková O. 
XP33ROD Rozpoznávání2+2sZK4 Hlaváč V. 
XP33TTM Text mining2+0sZK4 Mařík V. 
XP33UID Umělá inteligence2+1sZK4 Mařík V. 
XP33VID 3D Počítačové vidění2+2sZK4 Šára R. 
XP33ZVD Základy počítačového vidění2+2sZK4 Hlaváč V.Flach B., V. Hlaváč 
External courses
ID Name Hours Ending Credits Lecturer Labs
17PMxZAO Zpracování a analýza obrazu2+2zk Václav Hlaváč, Zoltán Szabó 
NPGR001 Počítačové vidění a inteligentní robotika2+2zk Václav Hlaváč, Boris Flach 

Courses taught in previous years

spring 2013 fall 2012 spring 2012 fall 2011 spring 2011 fall 2010 spring 2010 fall 2009 spring 2009, fall 2008, spring 2008, fall 2007, spring 2007, fall 2006, spring 2006, fall 2005, spring 2005, fall 2004, spring 2004, fall 2003, spring 2003, fall 2002, spring 2002, fall 2001, spring 2001, fall 2000, spring 2000, fall 1999, year 1998/99,