Dr. Zuzana Kúkelová získala prestižní grant JUNIOR STAR od GA ČR

JUNIOR STAR grant from GA ČR was awarded to Dr. Zuzana Kúkelová
Granty JUNIOR STAR, které 2. listopadu 2021 udělila Grantová agentura České republiky (GA ČR), mají podpořit excelenci u začínajících vynikajících vědců. Své projekty základního výzkumu, od kterých se očekává, že budou mít nezanedbatelný vědecký dopad ve světovém měřítku, bude moci díky tomu během následujících pěti let financovat i výzkumnice z Fakulty elektrotechnické ČVUT, RNDr. Zuzana …read more

Tomáš Báča získal Cenu děkana za prestižní dizertační práci

Tomáš Báča received the Dean’s Award for a prestigious dissertation
Dne 8. prosince byla udělena děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Mgr. Petrem Pátou, Ph.D. Cena děkana dr. Tomášovi Báčovi za prestižní dizertační práci na téma Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles. Školitelem byl doc. Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat. a školitelem specialistou Ing. Michal Platkevič, Ph.D. Tomáš Báča se ve skupině MRS …read more

Spot, Charlie a Daisy na vyhlášení Křišťálové lupy 2021

Spot, Charlie and Daisy at the Crystal Loupe 2021
Anketa Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu je pravidelným hlasováním veřejnosti a odborné poroty, v němž se vybírají a oceňují nejoblíbenější a nejzajímavější projekty a služby českého Internetu. Letošním již 16. ročníkem slavnostního předávání cen vedle moderátorů provázel s roboty Charlie, Spot a Daisy také prof. Tomáš Svoboda. Podívejte se na celý záznam České televize …read more

Oslava jubilea. Sto let od vymyšlení robota chystají Češi pokročilé stroje budoucnosti

Oslava jubilea. Sto let od vymyšlení robota chystají Češi pokročilé stroje budoucnosti
Slovo “robot” slaví letos 100 let od svého vzniku a Češi jsou s ním spjati víc než jen díky Čapkově utopickému románu R.U.R. Robotika nám totiž opravdu jde.Dva dny po Silvestru roku 1921 odehrál ochotnický soubor Klicpera v Hradci Králové premiéru divadelní hry Karla Čapka R.U.R o vztahu člověka a techniky.. Dramatické dílo, přeložené do …read more

Létající roboti na EXPO v Dubaji oslaví Čapka i českou inovativnost

Čapkův odkaz i českou inovativnost oslaví létající roboti na EXPO v Dubaji. Více v Aktualitě FEL ČVUT a v Tiskové zprávě FEL ČVUT

Česká robotika v národním pavilonu EXPO v Dubaji

Czech robotics in the national pavilion of EXPO in Dubai
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informovalo o účasti skupiny Mulitirobotických systémů v národním pavilonu Expo v Dubaji, která zde prezentuje pilotní projekt autonomního doručování zásilek s využitím dronů. O rotační expozici věnované robotice také natočila reportáž místní televizie v Dubaji.

Roboty ve studiu ČT24

Our robots in CT24 studio
Všechno, co jste chtěli vědět o roboticích z FEL v 15 minutách. https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/221411058031021/ začátek okolo 4:30.

Rozhovor Martina Sasky z EXPO pro Studio 6 České televize (od cca 1:24:00)

Podívejte se na reportáž o prezentaci našich dronů na Expu 2020 ve Studiu 6 – Víkend (od cca 1:24:00)

Jakub Schneider obhájil svoji dizertační práci

Jakub Schneider úspěšně obhájil svoji dizertační práci s názvem Long-Term Actigrafphy in Bipolar Disorder:Processing, Analysis, and Applications in Diagnostics Školitel: doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. Školitel specialista: Ing. Eduard Bakštein, Ph.D. Gratulujeme!

S umělou inteligencí do virtuální reality aneb Úspěch českých robotů ve světové konkurenci

(Česky) S umělou inteligencí do virtuální reality aneb Úspěch českých robotů ve světové konkurenci
Reflex 22. 10. 2021
Za obsah zodpovídá: Petra Rosická