Řízení letového provozu

Aktualizace: Září 2011 – Agent technology center, výzkumná skupina, která se věnuje tomuto projektu, se přesunula z naší katedry na katedru počítačů. Novinky o jejich projektech najdete na stránce ATC Projects.

Scénář řízení letového provozu (Air Traffic Control, ATC) je otevřeným multiagentním testovacím prostředím pro simulace letového provozu. ATC je postaven na platformě A-globe s využitím simulačního nástroje Aglobex. Cílem projektu je nasadit multiagentní technologie v oblasti řešení konfliktů (prevence kolizí) mezi několika autonomními letouny (pilotovanými i bezpilotními). Každý letoun je zcela autonomní a je reprezentován agenty. Využíváme koncept volného létání (free flight), v němž si letouny sami plánují a optimalizují letovou trajektorii. Agenty se mohou chovat kooperativně i nekooperativně.

V rámci prvních dvou fází projektu jsme navrhli:

  • multiagentní model modelování jednotlivých letounů,
  • metody řešení kolizí při volném létání autonomních letounů,
  • 2D/3D vizualizační komponentu pracující v reálném čase a 2D komponentu pro přístup přes webové rozhraní,
  • komponentu pro plánování trajektorie skrz časově omezené průchozí body s ohledem na bezletové zóny,
  • metody kooperativního řešení konfliktů mezi několika letouny pomocí mechanismů založených na pravidlech a užitku,
  • metody nekooperativního řešení konfliktů, v nichž jsou budoucí pozice nekooperujících letounů označeny za bezletové zóny,
  • integraci s volně dostupnými zdroji geografických a taktických dat.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík