(English) Application of Projective Reconstruction Based on Cake Configuration

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petr Pošík