Osoba ← Katedra kybernetiky

Osoba


Člen:
Lidi s celokatederní působností
Současná pozice:
External teacher

Výuka:
Medical Informatics Information and Comunication Technologies in Medicine
Vzdělání:
2005: MSc. (Ing.) in Biomedical engineering at Czech Technical University
Vedoucí prací:
Data mining and visualization Diploma Thesis
Publikace:
  • Huptych, M. - Chudek, V. - Lhotsk, L. A Software Tool for ECG Signals Analysis and Body Surface Potential Mapping In: International Special Topics Conference on Information Technology in Biomedicine [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2006
  • Chudek, V. - Huptych, M. - Novk, D. - Lhotsk, L. Selection of Important Features for Decision Making on Body Surface Potential Mapping Data In: Proceedings of the 5th European Symposium on Biomedical Engineering [CD-ROM]. Vienna: International Federation for Medical & Biological Engineering, 2006
  • Chudek, V. - Lhotsk, L. - Huptych, M.Automatic QT Interval Measurement Using Rule-Based Gradient Method In: Computers in Cardiology 2006 [CD-ROM]. Piscataway: IEEE, 2006, ISSN 0276-6547.

Za obsah zodpovídá: Kristina Lukešová