seminars

Tomáš Vondra presents Ph.D. theses Defence

On 2018-12-06 14:00 at E112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Theme: Automatic Scaling in Cloud Computing
Supervisor: Ing. Jan Šedivý, CSc.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík