seminars

Vladimír Kubelka presents Ph.D. theses Defence

On 2018-11-14 13:00 at E112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Theme: Improving perception and locomotion capabilities of mobile robots in
urban search and rescue missions
Supervisor: doc. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Za obsah zodpovídá: Petr Pošík