(English) Call for Humanoids group PhD position

Překlad neexistuje.

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická