Daniel Průša a Tomáš Werner získali Cenu děkana za výuku

Doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D. a doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D. obdrželi Cenu děkana za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2020/21.

Pedagogové jsou oceňování za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení děkanem zřízené komise. Komise vychází z výsledků studentské ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder a přihlíží i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Komise při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.
Doc. Daniel Průša obdržel cenu v kategorii nejlepší vyučující a doc. Tomáš Werner v kategorii autora studijních materiálů (slides, skripta)

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci katedry!


Za obsah zodpovídá: Petra Rosická