Robert Pěnička získal Cenu děkana za prestižní disertační práci

Ing. Robertu Pěničkovi, Ph.D. (školitel: Ing. Martin Saska, Dr. rer. nat., školitel-specialista: prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D.) byla udělena Cena děkana za prestižní disertační práci. Téma: Data Collection Planning For Aerial Vehicles
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková