Ing. Čeněk Albl obhájil svou dizertační práci

Ing. Čeněk Albl úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem 3D reconstruction with time variant geometry

Školitel: doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.
Školitel-specialista: RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková