Ing. Filip Ježek úspěšně obhájil dizertační práci

Ing. Filip Ježek úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Model cirkulace přenosu krevních plynů a acidobáze pro tvorbu lékařských simulátorů a podpory rozhodování
Školitelka: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Školitel-specialista: Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Helena Houšková