Ing. Michal Uřičář obhájil svou dizertační práci

Ing. Michal Uřičář úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Multi-view Facial Landmark Detection (školitel: Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická