Ing. Pavel Vostatek obhájil svou dizertační práci

Ing. Pavel Vostatek úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Blood vessel segmentation in the analysis of retinal and diaphragm images (školitel: doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D.). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická