Jakub Kužílek obhájil svou dizertační práci

Jakub Kužílek úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Independent Component Analysis: Applications in ECG signal processing (školitel: doc. Lenka Lhotská). Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická