James Pritts obhájil svou dizertační práci

Ing. James Pritts úspěšně obhájil svou dizertační práci s názvem Methods for the Rectification of Imaged Coplanar Repeated Patterns
Školitel: doc. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.
Školitel-specialista: RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D.
Gratulujeme!

Za obsah zodpovídá: Petra Rosická